05:57 ,Thứ Năm, 16 Tháng Chín, 2021

Biếm Họa: Ông chồng bị phong tỏa thú vui ‘thiết yếu’

Ông tạm thời tránh xa mấy thú vui ‘thiết yếu’ này trong mùa dịch nha. Phải tăng cường sức khỏe, nâng cao đề kháng mới thắng nổi lũ virus…

Ông chồng bị phong tỏa thú vui 'thiết yếu'

Bài mới