04:57 ,Thứ Năm, 16 Tháng Chín, 2021

Một thoáng Sài Gòn ngày giãn cách

Bức tranh thành phố ngày giãn cách qua cảm nhận của họa sĩ NOP. Cùng mong Sài Gòn mau ồn ào trở lại…

Một thoáng Sài Gòn ngày giãn cách

Bài mới