Lời hay ý đẹp

Tư duy phản biện

Hãy mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình. Ý kiến có thể ngây ngô, có thể không đúng, nhưng không sao cả. Đừng sợ! Mỗi người có một cái nhìn khác nhau, như thế mới tạo ra sự phong phú và giầu có cho thế giới này.

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close