05:55 ,Thứ Ba, 20 Tháng Tư, 2021

Tòa Giám mục Đà Lạt: Thông cáo áp dụng vạ huyền chức đối với cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền

Bài mới