03:06 ,Thứ Tư, 20 Tháng Một, 2021

Tòa Giám mục Đà Lạt: Thông cáo áp dụng vạ huyền chức đối với cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền

Bài mới