04:01 ,Thứ Bảy, 27 Tháng Mười Một, 2021

Quý linh mục xuất thân từ giáo xứ

Cha Giuse Maria ĐỖ DUY LẠN (†)
(Giáo khu 1)

– Sanh năm 1948 tại Vĩnh Trị Nam Định
– Năm 1960 vào Dòng Đồng Công
– Từ năm 1976 đến 1981 học tại ĐCV Thánh Giuse
– Thụ phong Linh mục ngày 29-6-2000
– Phó xứ Tân Định
– Ngày 20-06- 2002 : Chánh xứ Long Bình
– Từ trần ngày 14-4-2004 – An táng tại Giáo xứ Long Bình

Cha Gioan Baotixita TRẦN QUANG HIỂN OP
(Giáo khu 1)

– Năm sinh: 1964
– Thụ phong linh mục 13-01-2001 – thuộc Dòng Đa Minh
– Hiện nay Chánh xứ Cao Thái – Tây Ninh Giáo phận Phú Cường

Cha Phaolô  NGUYỄN QUỐC HƯNG
(Giáo khu 1)
– Năm sinh: 1960
– Thụ phong linh mục ngày  30-6-2001
–  Hiện đang  phục vụ tại Đại Chủng viện Thánh Giuse – TGP Sàigòn
Cha Luca TRẦN QUANG TUNG
(Giáo khu 1)
– Năm sinh: 1968
– Thụ phong linh mục ngày 30-6-2001
– Hiện nay  Chánh xứ Nam Hải – Giáo hạt Bình An – Q.8
Cha Phaolô Maria NGUYỄN THANH QUANG SSS  
(Giáo khu 1)
– Năm sinh: 1972
– Thụ phong linh mục ngày 11-02- 2009 –    thuộc Dòng Thánh Thể
– Hiện nay Chánh xứ Khiết Tâm – Giáo hạt Thủ Đức
Cha Giuse VŨ LIÊN MINH OFM
(Giáo khu 2)
– Năm sinh: 1967
– Thụ phong linh mục ngày 10-12-2005 –   thuộc dòng Phanxicô Assidi
– Hiện là Phó Giám tỉnh Hội dòng Phanxicô Assidi Việt Nam
Cha Giuse Maria NGUYỄN VĂN MẠNH SDB
(Giáo khu 3)

– Năm sinh: 1975
– Thụ phong linh mục ngày 23-8-2012 – thuộc  dòng Don Bosco
– Hiện đang phục vụ tại cộng đoàn Don Bosco Bến Cát

Cha Giuse Maria NGÔ VĂN TỴ
(Giáo khu 5)

– Năm sinh:  1977
– Thụ phong linh mục ngày 23-6-2013
– Hiện nay Linh mục phó xứ Bạch Dằng – Giáo hạt Hóc Môn

Cha Gioan Baotixita  PHẠM NGỌC SƠN
(Giáo khu 1) 

– Năm sinh: 1983
– Thụ phong linh mục 30-5-2016
– Hiện nay Phó xứ Chợ Đũi – Giáo hạt Sàigòn – Chợ Quán – Q. 1.

Cha Giuse NGUYỄN NHƯ THẮNG MSC
(Giáo khu 2)

– Năm sinh:  1972
– Thụ phong linh mục 30-7-2016 – thuộc Dòng Thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu
– Hiện phục vụ tại Trụ sở chính Dòng Thùa sai Thánh Tâm.Tại nước Úc

Cha Gioan Baotixita NGUYỄN TRỌNG TÍN

(Giáo khu 6)

– Năm sinh: 1984
– Hiện là phó xứ Tân Định – hạt Chợ Lớn 

Bài mới