09:02 ,Thứ Bảy, 27 Tháng Mười Một, 2021

Quý linh mục đã mục vụ tại giáo xứ

Cha Chánh Xứ Tiên Khởi
Phanxicô Assidi LÊ QUANG ĐĂNG

– Sinh năm : 1942
– 19-4-1969: Thụ phong Linh mục
– 1969-1972: Phó xứ Tân Việt
– 1972 – 1974: Đặc trách giáo họ Thánh Phanxicô Xaviê
– 1974 – 2005 : Chánh xứ Phú Trung
– 2005 đến nay : Chánh xứ Tân Hương
– 2001 – 2011: Phó Hạt trưởng giáo hạt Tân Sơn Nhì
– 2011 – 2016: Hạt Trưởng giáo hạt Tân Sơn Nhì

Cha Phêro NGÔ LẬP QUỐC

– Sinh năm : 1977
– 29-6-2011: Thụ phong Linh mục
– 30-7-2011: Phó xứ Phú Trung.
– 01-8-2011: Cha Linh hướng Hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo hạt Tân Sơn Nhì
– 19-7-2016 : Phó xứ Tân Định

Cha Anrê NGUYỄN CÔNG THÁI

– Sinh năm : 1983
– 30-5-2016: Thụ phong linh mục
– 18-7-2016: Phó xứ Phú Trung – Giáo hạt Tân Sơn Nhì:
– 28-7-2018: Phó xứ Bùi Môn – Giáo hạt Hóc Môn

Cha Gioan Baotixita PHẠM GIOAN (†)

-. Sinh ngày 12-01-1968
– Thụ phong Linh mục ngày 29-06-2003
– 2003-2005: Phó xứ Gia Định
– 2005-1010: Dưỡng bệnh và giúp xứ Phú Trung
– Ngày 29-11-2010 Về Nhà Cha lúc 02g00 tại Giáo xứ Phú Trung
– Ngày 01-12-2010: Thánh lễ an táng do Đức Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự
– Hài cốt an nghỉ tại Từ Đường Giáo xứ.Phú Trung

 

Cha Giuse Maria LÊ QUỐC THĂNG

– Sinh năm: 1966
– 30-6-2001: Thụ phong linh mục
– 2001 – 2005: Phó xứ Sao Mai
–2005 -2020: Chánh xứ Phú Trung

-21/08/ 2020: Chánh xứ Phú Hạnh – Hạt Phú Nhuận.

– 21-5-2011: Trưởng ban Công lý Hòa bình Tổng Giáo phận Sài Gòn
– 01-3-2012: Tổng thư ký Ủy ban Công lý Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

 

 

Bài mới