08:02 ,Thứ Bảy, 27 Tháng Mười Một, 2021

Quý linh mục đang mục vụ tại giáo xứ

Linh mục chánh xứ

Lm Phanxicô Xavier TRẦN ANH THI

Sinh năm: 1957
– 30 – 06 -1992: Thụ phong linh mục
– 1992– 1998: Phó xứ Thạch Đà –  Hạt Xóm Mới
– 1998 – 2007: Chánh xứ Bạch Đằng –  Hạt Hóc Môn

– 2007– 2020: Chánh xứ Lạc Quang –  Hạt Hóc Môn
– 21 / 08 / 2020 –  đến nay : Chánh xứ Phú Trung –  Hạt Tân Sơn Nhì

Linh mục phó xứ 

Lm Martino Trần Đình Khiêm Ái

– Sinh năm : 1975
– 23-11-2013: Thụ phong linh mục
– 01-01-2013: Phó xứ Bình Thuận – Giáo hạt Tân Sơn Nhì
– 25-07- 2016 : Phó xứ  Hà Đông – Giáo hạt Xóm Mới
– 29-09 -2019: Phó xứ Phú Trung – Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Lm Gioan Baotixita LÊ QUỐC ĐẠT

– Sinh năm : 1978
– 30-5-2015: Thụ phong linh mục
– 01-7-2015: Phó xứ Tân Sa Châu – Giáo hạt Chí Hoà
– 16 -7-2016: Phó xứ Phú Trung – Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Bài mới