03:44 ,Thứ Năm, 20 Tháng Một, 2022

GX PHÚ TRUNG: TRỰC TIẾP 5H00 THÁNH LỄ CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B – KHAI MẠC TUẦN THÁNH 2021

MVTT PHÚ TRUNG

Bài mới