11:04 ,Thứ Hai, 25 Tháng Mười, 2021

Gx Phú Trung: Lời cảm ơn và gọi kêu tiếp tục thực hiện chương trình lan tỏa yêu thương

Cộng đoàn giáo xứ Phú Trung xin chân thành cảm tạ và tri ân quý vị ân nhân, và mọi người trong và ngoài xứ đạo, đã thể hiện tấm lòng yêu thương, tình liên đới nâng đỡ, đồng hành với giáo xứ chăm lo, giúp đỡ các mảnh đời, gia đình khó khăn trong các giáo khu, lối xóm , đặc biệt là các nơi phong tỏa trong xứ đạo.

Với 270 phần quà hỗ trợ đến các gia đìng khó khăn, thất nghiệp trong mùa dịch. Xứ đạo đã qua 5 lần thực hiện hỗ trợ và chuyển đến các giáo khu có những mảnh đời bất hạnh. Nay, xứ đạo luôn thể hiện tình yêu thương, liên đới và trách nhiệm cộng tác với công việc chung của Tổng giáo phận thực hiện việc bác ái theo lời mọi gọi của ĐTGM Giuse vị cha chung. Hiên nay, giáo xứ còn 48 phần quà hỗ trợ. Để tiếp  tục chương trình Lan Tỏa Yêu thương trong xứ đạo, đặc biệt là lo cho các khu bị phong tỏa trong giáo xứ.

Cộng đoàn giáo xứ tiếp tục mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong xứ đạo và các giáo khu,  tiếp tục cộng tác, nâng đỡ xứ đạo thực hiện chương trình này khi đại dịch Covid 19 còn kéo dài. Mọi đóng góp, hỗ trợ xin liên hệ với H9GX và các giáo khu.

Bài mới