06:00 ,Thứ Ba, 26 Tháng Mười, 2021

ÁI TÍN: AN-TÔN PHẠM CAO TRÍ ĐÃ VỀ NHÀ CHA

ÁI TÍN

TRONG NIỀM TIN VÀO CHÚA KITÔ PHỤC SINH

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ PHÚ TRUNG BÁO KÍNH BÁO

ANH: AN-TÔN PHẠM CAO TRÍ

Sinh năm: 1967

THUỘC GIÁO KHU 3 (KHU GIOAN BAOTIXITA)

ĐÃ ĐƯỢC CHÚA GỌI VỀ VÀO LÚC 17H00 NGÀY 22/09/2021

XIN CỘNG ĐOÀN THÊM LỜI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN: AN-TÔN SỚM VỀ HƯỞNG NIỀM VUI CỨU ĐỘ MUÔN ĐỜI BÊN CẠNH THIÊN CHÚA

VPGX

Bài mới