09:00 ,Thứ Hai, 25 Tháng Mười, 2021

Ái Tín: Ông Cố Giuse Vũ Hữu Mậu, thân phụ cha Giuse Vũ Liên Minh OFM,


Trong Niềm Tin Vào Chúa Kitô Phục Sinh

Cộng Đoàn Giáo Xứ Phú Trunng kính báo

Được tin ông cố Giuse Vũ Hữu Mậu, thân phụ cha Giuse Vũ Liên Minh OFM, nguyên Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Phú Trung – TGP. Sài Gòn (khoá VI nhiệm kỳ 2002 -2008) đã về với Chúa tại bệnh viện 115 lúc 5 giờ 42 ngày 17/09/2021.
Chân thành chia buồn cùng bà cố, cha Giuse và toàn thể gia đình. Do dịch bệnh không thể đến viếng và gia đình cũng không thể tổ chức lễ tang xin hiệp thông cầu nguyện. Xin Chúa đón ông cố Giuse vào vinh quang Thiên Quốc.
Kính nhớ ông cố, người đã cộng tác, nâng đỡ con những năm tháng đầu đời Chánh xứ tại Giáo xứ Phú Trung thân yêu.

VPGX

Bài mới