05:20 ,Thứ Năm, 16 Tháng Chín, 2021

GX PHÚ TRUNG: ĐÓN CHA TÂN CHÁNH XỨ GIUSE TRẦN VĂN THI

LÀM CHO TINH THẦN TRUYỀN GIÁO CỦA THÁNH PHANXICO XAVIE RỰC SÁNG LÊN
“Xin đón nhận tôi vào gia đình giáo xứ Phú Trung” và “để cùng nhau chúng ta làm cho tinh thần truyền giáo của Thánh Phanxico Xavie bừng sáng lên nơi mảnh đất buôn bán sầm uất này” là hai khía cạnh của một chủ đề mà cha tân chánh xứ Phú Trung – FX Trần Văn Thi – đã lặp đi lặp lại trong bài giảng của ngài hôm nay 13.10.2020 tại Thánh lễ tạ ơn, nhận nhiệm sở mới.
Cha tân chánh xứ giảng lễ. Sau khi chia sẻ sơ lược về cuộc đời thánh Phanxico Xavie – Bổn mạng giáo xứ Phú Trung và của chính ngài – mà nhân đức nổi bật của thánh nhân là tinh thần tông đồ truyền giáo nhiệt thành, ngài kêu gọi cộng đoàn dân Chúa Phú Trung cộng tác với ngài làm cho tinh thần truyền giáo ấy bừng sáng lên theo 3 chiều kích.
Ở chiều kích cá nhân, mỗi người cần canh tân đời sống để sống ngay thẳng thật thà, sống công bằng, sống công chính thánh thiện, quảng đại yêu thương, và phục vụ mọi người trong khiêm tốn.
Ở chiều kích gia đình, hãy sống tinh thần truyền giáo trong chính gia đình mình qua việc xây dựng một gia đình sống đúng lễ nghĩa gia phong, trên thuận dưới hòa, vợ chồng chung thủy, mọi người trong gia đình yêu thương nhau, sống đạo sốt sắng, liên đới với các gia đình xung quanh, yêu thương giúp đỡ tất cả mọi người.
Cuối cùng, ở chiều kích cộng đồng, hãy làm cho tinh thần Phúc Âm lan tỏa trong môi trường đang sống là vùng Ngã Tư Bảy Hiền – một trung tâm thương mại, nơi người ta mải chạy theo tiền bạc vật chất. Hãy làm sao để họ nhận ra “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì.” Từ đó, gầy dựng một môi trường sống ngay thẳng, buôn bán không còn gian lận, làm ăn không lừa đảo, và rồi mọi người yêu thương phục vụ lẫn nhau.
Kết thúc bài giảng, cha tân chánh xứ xin Đức Mẹ Fatima chuyển cầu cùng Chúa chúc lành cho mọi người trong Thánh lễ hôm nay và các gia đình trong giáo xứ.
MVTT PHÚ TRUNG

Bài mới