07:03 ,Thứ Năm, 16 Tháng Chín, 2021

GIÁO XỨ PHÚ TRUNG: THÔNG BÁO TẠM THỜI NGỪNG HOẠT ĐỘNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN – DỰ TÒNG TRƯỚC DIỄN TIẾN PHỨC TẠM BỞI DỊCH BỆNH COVID 19

Bài mới