07:04 ,Thứ Tư, 19 Tháng Một, 2022

Cha chánh xứ kỷ niệm 19 năm hồng ân linh mục

Hôm nay, 30.6.2020, cha chánh xứ kỷ niệm 19 năm hồng ân linh mục. Ngài đã chia sẻ một số tâm tình trong thánh lễ sáng.

Ngài nói, 19 năm trôi qua quá mau và chẳng lấy lại được gì nữa, 19 năm so với một đời người chẳng là bao, nhưng với sứ vụ linh mục thì cũng đã nếm trải đủ mọi sướng vui buồn đau thăng trầm. Ngài xác tín: “Nhìn lại 19 năm linh mục, con nhận ra cả một trời hồng ân Chúa ban tặng trên bản thân yếu đuối, tội lỗi của con.”

Trước hết, ngài cảm nhận rõ rằng Chúa đã chọn ngài, không phải vì con người tốt lành, tài giỏi hay cao sang. Ngài kể, một vị linh mục trưởng bối hỏi ngài trong ngày ngài lãnh nhận tác vụ linh mục. “Này Thăng, ông có biết tại sao Chúa chọn ông làm linh mục không?”
Bối rối, ngài trả lời: “Vì Chúa thương con.”
“Vì Chúa không tìm ra được thằng nào tệ hơn ông đó!”

Ngài chia sẻ, càng ngày ngài càng thấm thía điều mà vị linh mục kia nói, Chúa đã chọn ngài mà chẳng cần xét ngài bất xứng với thánh chức linh mục. Càng sống, càng tu càng thấy mình tệ hại, càng thấy mình chỉ là đầy tớ bất tài vô dụng dù rằng suốt 19 năm qua làm được nhiều sứ vụ Chúa trao phó cho, cả trong giáo hội lẫn ngoài xã hội, và còn ra cả tầm quốc tế – những việc mà dưới con mắt của người khác thì ngài là vị linh mục thành công.

Khi tự xét mình, ngài thấy những thành tựu kể trên chẳng là gì khi ơn Chúa ban xuống không phải chỉ đủ mà còn quá dư tràn. Ngài tự thấy không khéo mình giống như kẻ bị Chúa lên án là đứng trên tòa giảng dạy người khác phải làm thế này thế nọ, đặt gánh nặng lên vai người khác mà mình thì không nhấc 1 ngón tay.

Ngài nhận ra rằng mình cứ nghĩ mình làm việc của Chúa, cho Chúa nên chỉ đi tìm công việc, chứ không tìm Chúa để rồi không kín mục được ân sủng của Chúa, không đi đúng đường lối của Chúa.

Ngài kết luận, Chúa chọn mỗi người và mời gọi hãy ở lại trong tình yêu của Người. Dù tu hay không tu, đích điểm của cuộc đời là chọn Thiên Chúa và ở lại trong tình yêu của Người.

Tâm tình của cha xứ cũng trùng hợp với điều mà Đức Thánh Cha Phanxico nói trong giờ kinh Truyền tin ngày lễ kính hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô: “Thiên Chúa gọi mời ta đi xa hơn – tìm kiếm không chỉ ơn huệ từ Người mà là chính Người; trao phó cho Người không chỉ những gian lao mà cả cuộc đời ta.”

Bài mới