02:01 ,Thứ Ba, 26 Tháng Mười, 2021

ĐTC chủ tế Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest

 

Bài mới