03:52 ,Thứ Năm, 20 Tháng Một, 2022

ĐTC chủ tế Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52 tại Budapest

 

Bài mới