05:55 ,Thứ Năm, 16 Tháng Chín, 2021

Hướng về Sài Gòn

WGXPT. Theo bản tin từ giáo phận Phan Thiết: Ngày 18-7-2021, Giáo dân giáo xứ Hiệp Đức của Giáo phận Phan Thiết, cùng cộng đoàn các nữ tu Dòng Thánh Phaolô đã tổ chức gom một số hàng quà ‘Hướng về Sài Gòn’, để được cùng hiệp thông và chia sẻ tình yêu thương! Tuy là những hàng quà đơn sơ cây nhà lá vườn, đặc sản thanh long Phan Thiết, nhưng tất cả gói đầy những ý nghĩa thiết tha của tình liên đới.

Đoàn xe đã chuyển hàng đến Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam và một số giáo xứ trong TGP Sài Gòn.

Bài mới