01:52 ,Thứ Hai, 8 Tháng Ba, 2021

Thuở sơ khai – hình ảnh sinh hoạt mục vụ

giao xu phu trung, nha tho ban dau, giáo xứ phú trung
Ngày 23-03-1969 Đức Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình (1910–1995) về thăm mục vụ họ đạo.

 

giao xu phu trung, nha tho ban dau, giáo xứ phú trung
Và Ngài dâng Thánh lễ tạ ơn trong ngôi nhà nguyện còn mộc mạc chưa có ghế, các em thiếu nhi trải chiếu ngồi dưới đất.

giao xu phu trung, nha tho ban dau, giáo xứ phú trung
Ông Trùm chánh Đaminh Phạm Văn Thật đọc bài chúc mừng ĐTGM, cùng sự hiện diện của Cha Đaminh Vũ  Đức Triêm trước cung thánh còn đơn sơ trong nhà nguyện.

giao xu phu trung, nha tho ban dau, giáo xứ phú trung
Nội thất nhà nguyện với hai hàng cột bằng gổ dầu vuông, trên có 3 bộ vì kèo bằng gổ, mái lợp tôn. Tường xây gạch,  trổ các cửa khung gỗ lá sách và bông gió xi-măng. Chung quanh đặt bộ Đàng Thánh Giá bằng giấy khung kính.

giao xu phu trung, nha tho ban dau, giáo xứ phú trung,cha Phaxicô Assidi Lê Quang Đăng
Đức Cha Phụ tá Phanxicô Xaviê Trần Thanh Khâm (1902-1976) về thăm mục vụ họ đạo và Ban Bí Tích Thêm Sức

giao xu phu trung, nha tho ban dau, giáo xứ phú trung,cha Phaxicô Assidi Lê Quang Đăng
Phụ lễ Ban Bí tích Thêm Sức là cha đặc trách Đền Thánh Phanxicô Xaviê.

giao xu phu trung, nha tho ban dau, giáo xứ phú trung,cha Phaxicô Assidi Lê Quang Đăng
Giáo dân xóm đạo và các em TNTT bên trong sân giữa nhà nguyện và nhà xứ (khi về coi sóc họ đạo, cha đặc trách tu bổ nhà nguyện cùng xây dựng nhà xứ…)

giao xu phu trung, nha tho ban dau, giáo xứ phú trung,cha Phaxicô Assidi Lê Quang Đăng
Cha Phaxico Assidi đặc trách thí điểm truyền giáo Phanxicô Xaviê sinh hoạt với các em thiếu nhi,

giao xu phu trung, nha tho ban dau, giáo xứ phú trung,cha Phaxicô Assidi Lê Quang Đăng
Giáo họ có các ca đoàn như:- Ca đoàn Con Đức Me (tiền thân của ca doàn Ave Maria bây giờ – Ca đoàn Cêcilia – Ca doàn Phanxicô Xaviê…)

 

Linh mục coi sóc đầu tiên

Thuở ban đầu Giáo điểm Truyền giáo Phú Trung

Bài mới