Suy niệm lời chúa

Thứ Tư Tuần V TN – Mc 7, 14 -23

Tin mừng Maccô cho chúng ta thấy, việc Chúa Giêsu coi trọn tình huynh đệ trong việc tuân giữ giới răn khác với hình thức vụ luật của người Pharisiêu trong cuộc sống. Chúa Giêsu dùng bữa ăn để nói lên hình thức vụ luật của họ. Người quả quyết rằng:

  • Mọi thức ăn đều là phương tiện để phục vụ sự sống con người, bản chất nó đều thanh sạch ,nên sao lại cho là ô uế. Cái ô uế, dơ bẩn, đều xuất phát từ tính nết xấu xa, với những ý định xấu từ cõi lòng, những lối sống bê tha, giả dối, bất công, hình thức vụ luật của một tâm hồn ích kỷ mới làm cho bản thân chai lỳ, ô uê theo lối sống đạo đức giải của những người Pharisiêu trong xã hội loài người.

  • Tâm hồn con người trở nên trong sạch là sống trọn giới răn theo ý muốn của Thiên Chúa. Nghĩa là tuân giữ giới răn hình thức bên ngoài thôi chưa đủ, mà còn phải thi hành giới răn đó trong đời sống là từ bỏ lối sống gian tà, kiêu hãnh, bất lương, tham lam dục vọng, dèm pha đời sống người khác …. Để sống bác ái, công bằng với một lương tâm thanh sạch và thanh thoát đối với tha nhân trong tình huynh đệ anh em một nhà trong gia đình Thiên Chúa

Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sống với một trái tim thanh thoát bằng chiều kích nội tâm nơi tâm hồn,để từ bỏ sự gian dối, ích kỷ, mỏn mẹn, tính toán thiệt hơn nơi bản thân đối với tha nhân, những anh chị em nơi cộng đoàn, gia đình, xã hội chúng ta. Hãy sống kiện toàn bản thân bằng tình liên đới, yêu thương và huynh đệ với nhau, và cùng nhau xây dựng cộng đoàn đức tin vũng mạnh và nâng cao giá trị tin mừng của Chúa trước mọi người trong đời sống Kitô hữu của mình.

Lm. Martinô

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close