Suy niệm lời chúa

Thứ Tư Tuần IX Thường Niên – Mc 12, 18 – 27

SỰ SỐNG MAI SAU

Tin mừng Máccô hôm nay nói đến nhóm Sađốc không tin có sự sống dời sau. Họ viện dẫn sách Đệ Nhị Luật nói đến một người phụ nữ lấy cả bảy anh em trong một gia đình. Tất cả sau này chết đi và sống lại, thì người phụ nữ này sẽ là vợ ai? ( Ga12, 23). Chúa Giêsu biết rõ Sađốc đã hiểu sai về Kinh Thánh và thiếu niềm tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Người trích một đoạn trong sách Môsê nói về bụi gai: Thiên Chúa phán: “Ta là Chúa của Abraham, Chúa của Isaac, Chúa của Giacob” ( Ga, 12, 26), Ngài không là Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống” ( Ga 12, 27). 

Vì thế, Chúa Giêsu mạc khải cho nhóm người Sađốc biết con người phải luôn biết tin nhận quyền năng của Thiên Chúa, tin nhận Thiên Chúa là Chúa của sự sống, chứ không là Chúa của sự chết.  Sự sống của con người sau khi chết khác với sự sống hiện tại nơi trần gian. Con người muốn có sự sống đời sau cách viên mãn, họ phải luôn biết thể hiện thay đổi tâm hồn, canh tân bản thân với tấm lòng ăn năn, hối cải, từ bỏ những thiếu xót, tội lỗi, ham muốn xác thịt trần gian. Khi kết thúc sự sống nơi trần gian, Thiên Chúa sẽ ân thưởng cho họ trở nên giống thiên thần, được vui hưởng hạnh phúc muôn đời bên cạnh Thiên Chúa trong cuộc sống vĩnh hằng ở đời sau.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta luôn sống trọn vẹn niềm tin vào Thiên Chúa về sự sống đời sau. Để chuẩn bị cho sự sống đời sau một viễn mãn, chúng ta hãy can đảm, dấn thân, vượt qua mọi thử thách, cám dỗ của những danh lợi thú, tiền tài, đam mê danh vọng, địa vị trần gian, để sống thanh sạch tâm hồn và thể xác. Hãy vững tâm cùng nhau tạo nên đời sống yêu thương, hiệp nhất, biết sống hy sinh, quảng đại và giúp đỡ nhau trước mọi biến cố xảy ra trong cuộc sống, bào vệ sự sống của nhau trước mọi ôn dịch, dịch bệnh đang chi phối cuộc sống mình.

 Nhờ đó, chúng ta mới đón nhận hạnh phúc đích thực và sự sống đời sau nơi quê trời vĩnh cửu với Thiên Chúa là chủ của sự sống con người.

Lm. Martinô

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close