Suy niệm lời chúa

Thứ Tư Tuần 25 TN – Lc 9, 1 – 6

SỨ MẠNG CỦA NGƯỜI TÔNG ĐỒ

Sứ mạng của người tông đồ trong công cuộc truyền giáo, là lãnh nhận mọi ân sủng, sức mạng, quyền năng của Thiên Chúa. Nhờ đó, người môn đệ luôn vững tâm, tiến bước, tin tưởng, tín thác vào Ngài, để can đảm, dấn thân loan báo tin mừng cứu độ, đem bình an và niềm vui đến cho mọi người.

Người môn đệ thực hiện sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời, là người phải có tâm hồn thanh thoát, không vướng bận, luyến tiếc cuộc sống trần gian: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo” (Lc 9,3). Đối với Chúa, người môn đệ luôn phải trang bị cho mình tinh thần hy sinh, can đảm, tình huynh đệ, liên đới, yêu thương đón nhận tha nhân: “ Anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và từ đó mà ra đi” (Lc 9,4). Nhờ đó, các môn đệ sẽ hiểu rõ tầm quan trọng của việc truyền giáo, để các ông ý thức trách nhiệm, bổn phận của mình trong việc truyền tải sứ điệp cứu độ đến với mọi người.

Ngày nay, chúng ta được mời gọi trở nên những nhà truyền giáo nhiệt thành, đem tình thương, lòng thương xót của Thiên Chúa đến với cộng đồng nhân loại. Chúng ta hãy phó thác công việc truyền giáo vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Hãy mở rộng con tim, tấm lòng quảng đại với tất cả mọi người, với những người đang gặp mọi thử thách, khó khăn, thách đố và đau khổ, trong cuộc sống thực tại, nhất là những người đang khốn khổ, chao đảo, thiếu vắng tình thương qua biến cố đại dịch Covid. Người Kitô hữu hãy học nơi Chúa và các môn đệ, là luôn biết sống chan hòa, sẵn sàng giúp đỡ tha nhân một cách vô vị lợi, không tính toan thiệt hơn. Chúng ta thể hiện lối sống tình tương thân tương ái với mọi người, biết tích cực đóng góp xây dựng đời sống đức tin, xây dựng cuộc sống thêm phong phú trong môi trường giáo hội, xứ đạo, gia đình, lối xóm và xã hội nơi mình sinh sống.

Nhờ đó, cuộc đời của chúng ta nói lên căn tính người Ki-tô hữu, là dấn thân loan báo về Tin Mừng Nước Thiên Chúa, và kiến tạo bình an, đem lại sự sống và niềm vui cho mọi người.

Lm. Martinô
Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close