Suy niệm lời chúa

Thứ Tư Tuần 18 TN – Mt 15, 21-28

KIÊN TRÌ TÔI LUYỆN NIỀM TIN TRƯỚC BIẾN CỐ ĐẠI DỊCH

Người Dothái quan niệm, người ngạo giáo không thuộc về dân tộc mình. Họ luôn tỏ thái độ khinh thường, ghét bỏ, xem những người này là kẻ tội lỗi, không được hưởng ơn cứu độ từ Thiên Chúa. Người phụ nữ Canaan, một người ngoại giáo, chắc hẳn luôn biết thân phận, vị trí của mình như thế nào, khi van xin Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật cho con gái mình:  “ Lạy Ngài là con vua Ðavít, xin dủ lòng thương tôi! Ðứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15,23). Còn, Chúa Giêsu thì sao? Ngài vẫn im lặng, nhưng cốt yếu là đưa ra sự thử thách, về lòng tin của người phụ nữ.Sau đó, Ngài đưa ra câu hỏi thử thách niềm tin cho người muốn đón nhận: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con” (Mt 15,26).

Ngược lại, người phụ nữ ngoại giáo nhận biết nơi Chúa Giêsu là một người mục tử, lương ý nhân lành, luôn hết lòng yêu thương tha nhân. Nên, bà vẫn không nản chí và kiên trì trước mọi thử thách về niềm tin, và thể hiện việc xác tín niềm tin thật  mạnh mẽ : “Lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống” (Mt 15,27). Bà thể hiện lòng tin vào Chúa Giêsu với lòng khao khát, muốn đón nhận mọi ân sủng của Chúa dành cho mình và để con gái bà được khỏi bệnh. Vì thế, bà đã được toại nguyện: “Bà muốn sao thì sẽ được vậy” (Mt 15,28).

Niềm tin nơi người đàn bà ngoại giáo trong Tin Mừng, là bài học hữu ích giúp chúng ta kiên trì tôi luyện niềm tin trong mọi cơn thử thách, gian nan, khốn khó trước biến cố đại dịch, mà Thiên Chúa gửi đến. Niềm tin thức tỉnh tâm hồn chúng ta nhận ra được tình thương của Thiên Chúa, với một tâm hồn khiêm tốn, thẩm sâu, kiên trì, nhẩn nại, cầu nguyện cho thế giới nhân loại, cho mọi người, và các nạn nhân đang bị lây nhiễm bởi dịch bệnh, trước mọi thử thách, đau khổ bởi cơn đại dịch.

Nhờ đó, chúng ta luôn đón nhận lòng yêu thương và bình an của Thiên Chúa, để giải thoát chúng ta thoát khỏi mọi đau khổ trong cơn đại dịch hiện nay.

Lm. Martinô

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close