Suy niệm lời chúa

Thứ Sáu Tuần 19 TN – Mt 19, 3-12.

HÒA THUẬN – THỦY CHUNG

Nghe xong bài Tin Mừng, chúng ta cảm nhận những người Pharisiên và các Luật sĩ, là những người am hiểu về luật kỹ càng hơn người khác. Nhưng, họ sống mà lại không hiểu chút nào về luật. Họ đưa luật hôn nhân, để thử ý Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?”  ( Mt 19,3).

Nhân dịp này, Chúa Giêsu muốn khẳng định tinh thần lề luật trước thái độ cứng lòng tin và thiếu hiểu biết của họ: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”( Mt 19,4). Chúa Giêsu muốn nhắc từ thuở ban đầu, Thiên Chúa đã tạo ra nhiều công trình sáng tạo nhiều vẻ đẹp tốt lành, trong đó đời sống hôn nhân không có loại trừ. Thiên Chúa muốn thế giới thụ tạo, có nhiều muôn vật, muôn loải, Người sáng tạo con người có nam có nữ, và  chúc phúc để “nên một” với nhau suốt đời. Vì thế, mọi sự Thiên Chúa đã tạo dựng, kể cả kể ước hôn nhân, con người không phả bỏ được, nên tất cả đều là sự bất khả phân ly. Vì, nhóm người này tỏ ra cứng lòng tin nên Chúa Giêsu đã lên tiếng cảnh bảo về niềm tin của họ:  “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu” ( Mt 19,8).

Cuộc sống chúng ta ở thế giới tục hóa cũng thế. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta, dù ở bậc ơn gọi nào, có gia đình hay không lập gia đình. Chúa muốn những ai đang sống trong ơn gọi gia đình, luôn luôn hòa thuận, yêu thương, nâng đỡ và chung thủy với nhau. Biết cùng nhau giữ lòng trung tín với lề luật hôn nhân của Chúa. Nhờ đó, vợ chồng luôn giáo dục con cái biết sống đạo đức, thánh thiện trong cuộc đời kitô hữu.

Đồng thời, Chúa Giêsu muốn người môn đệ bước theo Chúa, luôn thủy chung với Chúa. Để, mỗi người biết tránh mọi quyến rũ bởi tình yêu giả tạo mang lại do những thói tục đồi bại của lòng tham sân si, thiếu tình thương dành cho nhau giữa cơn khốn cực trong xã hội, trước biến cố dịch Covid 19 đang làm đảo lộn và gây nguy hiểm cho sự sống của cả nhân loại.

Lm. Martinô

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close