12:59 ,Chủ Nhật, 24 Tháng Một, 2021

Thứ Sáu Tuần 13 Thường Niên – Mt 9, 9-13

TỪ BỎ THIẾU XÓT – TỘI LỖI

Ơn gọi theo Chúa của Mátthêu thật kỳ diệu, Chúa gọi ông từ một người thu thuế, bị người Do thái liệt vào hàng ngũ kẻ tội lỗi, tiếp tay cho đế quốc ngoại bang làm khổ dân tộc mình. Mátthêu bị người ta khinh rẻ, bị đẩy ra bên lề xã hội. Thế nhưng, Chúa Giêsu không khinh mệt những kẻ tội lỗi, Người luôn thể hiện hình ảnh một Thiên Chúa nhân hậu, giàu lòng thương xót, luôn hiện diện nơi tâm hồn con người. Người sẵn sàng tha thứ tội lỗi mà Mátthêu đã phạm, cứu giúp và chữa lành tâm hồn yếu đuối của Mátthêu khỏi mọi dơ bẩn của sự tội: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng người đau yếu mới cần” (Mt 9,12).  

Đối lại, Mátthêu sẵn sàng sửa chữa lỗi lầm, từ bỏ tất cả bước theo và làm môn đệ của Chúa: “ Hãy theo Thầy” ( Mt 9, 10)., Chúa Giêsu luôn ghét tội lỗi, nên Người hằng yêu thương những kẻ đang bị ràng buộc, nô lệ cho tội lỗi. Người mời gọi nhửng người tội lỗi, biết sám hối, ăn năn, dốc lòng chừa, cốt yếu để họ hoàn lương, trở nên con người công chính, thánh thiện, đạo đức: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi” ( Mt 9,13). Người giúp con người luôn sống khiêm nhường, yêu thương và thứ thứ dành lỗi lầm cho nhau, cho tha nhân, như là của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ” ( Mt 9,12).

Cuộc sống mỗi ngày giúp ta tự hỏi: Chúng ta cũng là con người thân phận yếu đuối, tội lỗi như Mátthêu: Chúng ta đã thực sự nhận tâm hồn mình bất xứng, biết ăn năn hối lỗi, sẵn sàng sửa chữa, từ bỏ con người ích kỷ, tự kiêu, tham lam, ghét bỏ, hận thù, chia rẽ với anh em, để trở nên con người đạo đức, thánh thiện hầu cảm nghiệm được tình yêu của Chúa đang dành cho mình?

Vì thế, sứ điệp Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy nhìn lại mình, để sống làm sao cho xứng đáng với bản thân Kitô hữu của mình, là sẵn sàng dành sự cảm thông, yêu thương, cho những yếu đuối của tha nhân với tấm lòng khiêm tốn, hy sinh trong hành trình của người môn đệ bước theo Chúa trong cuộc sống. 

Lm Martinô

Bài mới