Suy niệm lời chúa

Thứ Sáu Sau Lễ Thăng Thiên – Ga 21, 15 – 19

  NIỀM TIN VÀ TÌNH YÊU NỀN TẢNG THIẾT LẬP HỘI THÁNH 

Chúa Giêsu thiết lập nền tảng Hội Thánh trần gian bằng niềm tin xác quyết và yêu mến của Phêrô dành cho mình:  “ Anh có yêu mến Thầy không? ( Ga 21,15) – “  Thầy biết con yêu mến Thầy” ( Ga 21, 17). Chúa mời gọi Phêrô bước theo Thầy và tuyển chọn ông làm người kế vị mình để lãnh đạo Hội Thánh. Chúa muốn Phêrô bước theo Chúa là chấp nhận từ bỏ tất cả mọi sự, chấp nhận sống khiêm tốn đón nhận những chông gai,  thử thách, đau khổ và nguy hiểm cả mạng sống mình. Cho nên, Chúa Giêsu chọn Phêrô không phải là để trao ban chức vụ, quyền hành, bổng lộc. Chúa muốn Phêrô lãnh nhận vai trò lãnh đạo Hội Thánh Chúa ở trần gian bằng tình yêu, lòng mến đoàn chiên của Chúa để lại với tinh thần nhiệt huyết của người mục tử như chính Phêrô đã yêu mến Chúa.

Quả thế, Hội Thánh Chúa được thiết lập trên nền tảng niềm tin và tinh yêu qua đời sống yêu thương, quảng đại, dấn thân, phục vụ tha nhân. Người môn đệ Chúa Giêsu phải luôn sống một tình yêu chân thành, niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Ai bước theo Chúa Giêsu là chấp nhận từ bỏ con người ích kỷ, hẹp hòi, dẹp bỏ lối sống bảo thủ, cục bộ, ham muốn danh lợi thú, hưởng thụ vật chất trần, từ bỏ tư tưởng phách lối, áp đặt quyền hành trên cuộc sống tha nhân. Cho nên, người Kitô hữu sống trong biến đại dịch Vũ Hán được mời gọi trở nên khí cụ và chứng nhân rao giảng Tin Mừng yêu thương, xây dựng Hội Thánh Chúa trên con đường phục vụ tha nhân giữa cơn đại dịch, là con đường cứu độ và giải thoát mà Thiên Chúa dành cho cộng đồng nhân loại.

Nhờ đó, chúng ta luôn biết sống tín thác, yêu mến Chúa và Hội Thánh nhiều hơn trong cuộc sống thực tại, để tình yêu của Thiên Chúa trở nên hoa trái niềm tin, hương thơm tốt lành được lan tỏa khắp nơi trong thế giới hôm nay.

Lm. Martinô

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close