04:23 ,Thứ Sáu, 7 Tháng Năm, 2021

Thứ Hai Tuần IX Thường Niên – Mc 12, 1-12.

CHĂM SÓC VƯỜN NHO TÂM HỒN

Tin Mừng Máccô hôm nay nói đến ý nghĩa lịch sử cứu độ của Thiên Chúa dành chúng ta. Thiên Chúa là ông chủ vườn nho, vườn nho là Hội Thánh, các tá tiền làm vườn nho là chúng ta. Chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, tin tưởng và giao phó nhiệm vụ, tạo đủ mọi thời gian, điều kiện, chăm sóc vườn nho của Chúa nơi trần gian để sinh nhiều hoa lợi đức tin, hoa trái yêu thương, hiệp nhất, vị tha và bác ái danh cho nhau và tha nhân.

Thiên Chúa vì yêu thương con người nên đã sai Chúa Giêsu Con yêu quý xuống trần gian, để cứu độ con người. Hình ảnh Con ông chủ vườn nho bị xác hại báo trước việc Chúa Giêsu sẽ bị giết chết vì lòng hận thù của con người, của các nhà lãnh đạo tôn giáo, những người không tin vào Thiên Chúa. Nhưng, đôi lúc chúng ta như các tá điền trong bài Tin Mừng hôm nay, khi chúng ta luôn sống ỷ lại, ích kỷ làm trái ý muốn của Thiên Chúa.

Chúng ta chỉ thích sống xa hoa, hèn nhát, nham hiểm, thủ đoạn, sống thiếu tình thương dành cho tha nhân, thiếu lòng quảng đại, xót thương nhau, lam tổn thương tinh thần nhau bằng những lời nói, dèm pha, chà đạp lên cuộc sống của nhau, như các tá điền Điều này nói lên con người luôn mất đi cảm thức tội lỗi. Nhưng, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta, các biến cố xảy ra trong thế giới nhân loại là dấu chỉ Thiên Chúa mời gọi chúng ta ăn năn, sám hối từ bỏ những khuyết điểm, thiếu xót để quay trở lại với tình thương của Ngài.

Chúng ta là những quản gia, tá điền chăm sóc vườn nho tâm hồn Chúa trao phó là môi trường sống đức tin của mình. Chúng ta được mời gọi sống chu toàn bổn phận trong việc thờ phượng Thiên Chúa, yêu mến tha nhân, quảng đại, bác ái, vị tha đối với mọi người trong mỗi ngày sống của mình. Nhất là luôn sống hiệp nhất, thể hiện tình liên đới, chung tay xây dựng vườn nho của Chúa nơi trần gian là Giáo Hội, giáo xứ, đoàn thể, gia đình trở thành cộng đoàn đức tin sống động đem lại nhiều hoa trái đức tin cho bản thân, cho mọi người giữa cơn đại dịch Covid 19. Ngõ hầu, chúng ta xây dựng một xã hội mỗi ngày thăng tiến hơn trong đời sống của mình.

Lm. Martinô

Bài mới