Video clip

Thứ Hai tuần 33 Thường niên – năm lẻ (+video)

Lc 18,35-43

 “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?”
Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được”.
(Lc 18,41)


Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close