Suy niệm lời chúa

THỨ BẢY TUẦN 25 TN – Lc 9, 43b-45

ĐẶT TRỌN NIỀM TIN VÀO ĐỨC KITÔ

Niềm tin Ki-tô nói đến đau khổ, là thước đo giá trị cứu độ đích thực, trong việc tìm kiếm và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Đó là mục đích đạt tới hạnh phúc Nước Trời, nhờ con người biết sống yêu thương nhau, như chính Chúa Giêsu yêu thương mình, với cội nguồn Thiên Chúa là tình yêu.

Vì thế, Tin Mừng Luca hôm nay thuật lại, Chúa Giêsu làm cho các môn đệ và nhiều người bỡ ngỡ, trước lời tiên báo con đường khổ nạn mà mình phải chịu: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời” ( Lc 9.44). Tại sao có sự bỡ ngỡ này? Bỡ ngỡ, vì các môn đệ và mọi người có phần giới hạn của con người xác thịt, nên  chưa nhận ra những việc Chúa Giêsu làm, chưa hiểu được điều Chúa hướng dẫn.

Do đó, Chúa Giêsu muốn đưa ra lời mạc khải hướng dẫn các môn đệ, và những ai bước theo Người. Con người muốn có được vinh quang phải chấp nhận vác lấy thập giá, là những khó khăn, đau khổ, chống đối của những kẻ bạch hại niềm tin của mình trong cuộc sống. Nhờ, ân sủng của Chúa Thánh Thần, người môn đệ Chúa Kitô được soi lòng, mở trí, mở rộng tâm hồn và hiểu biết, để thấu hiểu và nhận ra được con đường thập giá tình yêu mà Đức Giê-su đã chọn, để làm giá cứu chuộc và đem lại hạnh phúc, niềm vui cứu độ cho muôn người.

Bước theo Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi nhận ra điều Chúa mạc khải nơi dành cho mình, để nhận ra việc Chúa làm, qua cuộc sống dành cho tha nhân. Theo Chúa, chúng ta luôn vững tâm, chấp nhận những thử thách, đau khổ, thiệt thòi, hy sinh, do hoàn cảnh, môi trường sống và người khác tạo cho mình. Nhờ đó, chúng ta luôn thể có được tấm lòng yêu thương tha nhân, biết tẩy xóa tâm hồm ích kỷ, hẹp hòi, cao ngạo, tham sân sinh nơi ban thân. Để, chúng ta biết sống quảng đại, vị tha, bác ái với anh chị em, nhất là những người đang đau khổ, khó khăn trước những biến cố thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh Covid trong cuộc sống hiện tại.

Đó là phương thế giúp chúng ta đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô, và thể hiện tinh thần loan báo Tin Mừng tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người.

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close