Suy niệm lời chúa

Thứ Ba Tuần 25 TN – Lc 8,19 -21

TRỞ NÊN GIA ĐÌNH CỦA CHÚA

Thiên Chúa gửi Chúa Giêsu hóa thân làm người xuống thế thế, và muốn Con Mình  sống trong một gia đình cũng có cha mẹ, anh em dòng họ huyết thống như bao người khác. Thế nhưng, Tin Mừng Luca hôm nay trình thuật lại ý nghĩa sâu xa hơn về gia đình của Con Thiên Chúa. Qua đó, Chúa Giêsu khẳng định với những ai đang lắng nghe lời giảng dạy của mình: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành” ( Lc 8,21).

Thoạt nghe, người ta cảm tưởng Chúa Giêsu chối bỏ gia đình mình. Đó là ý nghĩ chưa thấu đáo. Nếu xác định về niềm tin, chúng ta hiểu rỗ và thấu suốt hơn lời nói của Chúa Giêsu, mà Người muốn cho độc giả hiều về gia đình của mình có một niềm tin, ý nghĩa sâu xa là gia đình của Thiên Chúa nơi trần gian. Vì hơn ai hết, Đức Giê-su biết rõ Đức Maria Mẹ của mình, là một con người luôn vâng phục thánh ý Thiên Chúa, chọn đời sống khiêm nhường, biết lắng nghe và đem Lời Chúa làm kim chỉ nam hướng dẫn đời mình trong cuộc sống.

Vì thế, Chúa muốn những ai thuộc về gia đình của Thiên Chúa, thì phải biết học hỏi, lắng nghe, đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống thường nhật mỗi ngày. Đó mới là người biết đáp trả tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, như là một phương thế tuyệt hảo, để mỗi người trở nên gia đình của Chúa thực sự trong cuộc đời Kitô hữu. Vậy, nếu chúng ta muốn trở nên một gia đình của Thiên Chúa, là anh em với Chúa Giêsu, chúng ta đã sống và thực hành Lời Chúa như thế nào trong cuộc đời Kitô hữu giữa cuộc sống y?.

Để, trở nên là người nhà và anh em với Chúa, chúng ta được mời gọi sống liên đới với nhau, yêu thương, hiệp nhất với nhau, cùng nhau sống và thực hành Lời Chúa, là những việc làm bác ái, hy sinh, dấn thân, quảng đại, phục vụ tha nhân, nhất là những người nghèo đói, khốn cùng trong xứ đạo, gia đình, lối xóm, hội đoàn và xã hội. Họ là những anh chị em đang cần lòng thương xót, thương cảm, nâng đỡ của đồng loại. Đó mới là phương thế  giúp chúng ta trở nên người nhà của Chúa trong đời sống đức tin, ngay giữa lòng thế giới nhân loại và môi trường sống của mỗi người trong biến cố cuộc sống giữa đại dịch Covid ngày nay.

Lm. Martinô
Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close