Suy niệm lời chúa

Thứ 7 Sau Lễ Thăng Thiên – Ga 21, 20-25

BƯỚC THEO CHÚA LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG

Niềm tin bước theo Chúa trên con đường rao giảng Tin Mừng, đòi hỏi các môn đệ chu toàn bổn phận và sứ vụ của mình tùy theo khả năng của mỗi người. Tin Mừng hôm nay cho thấy Chúa Phục sinh mời Phêrô: “ Hãy Theo Thầy” ( Ga 21,22). Chúa Giêsu muốn nhắc nhở Phêrô và mỗi người Kitô hữu bước theo Chúa, là phải biết rao giảng và làm chứng về sự thật. Người môn đệ phải luôn ý thức kết hợp hài hòa với Chúa Kitô và nhiệm thể của Người là Hội Thánh. Tất cả mọi người sẽ trở nên một nhiệm thể duy nhất trong niềm tin và việc làm trong việc dấn thân loan báo Tin Mừng Phục Sinh, với mục đích đem lại ơn cứu độ, mà Thiên Chúa danh cho toàn thể nhân loại.

Là thành viên của Hội Thánh, chúng ta được mời gọi can đảm bước theo Chúa trên mọi nẻo đường, trong mọi biến cố của thới đại. Mùa đại dịch Covid đang xảy ra trong cuộc sống là dịp chúng ta biến đổi bản thân, mở rộng tâm hồn, khiếm tốn, phó thác, trung thành với bổn phận và trách nhiệm trong việc sống loan báo Tin Mừng Nước Trời. Chúng ta hảy sống hăng say, nhiệt huyết, chấp nhận mọi gian nan, khốn khổ, thử thách, để đem yêu thương, lòng quảng đại, bác ái đến với tha nhân đang gặp khó khăn, đói khát về vật chất và tinh thần.

Nhờ đó, chúng ta làm chứng nhân cho Tin Mừng Cứu Độ và góp phần xây dựng Hội Thánh luôn tồn tại vững mạnh và phát triển không ngừng ở khắp mọi nơi, mọi thời đại trong xã hội chúng ta.  

Lm. Martinô

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close