THÔNG BÁO

Thông báo tuần 21.10.19 – 27.10.19

Chúa Nhật tới 27.10.2019, có giáo xứ Mỹ Hảo thuộc giáo phận Phú Cường đến quyên góp xây dựng nhà thờ. Xin anh chị em quảng đại giúp đỡ một giáo xứ còn nhiều khó khăn.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close