THÔNG BÁO

Thông Báo Tuần 01-07.12.2019

  1. Chúa nhật hôm nay đầu tháng, chúng tôi rửa tội trẻ em mới sinh. Ai có con rửa tội xin đưa con đến nhà thờ lúc 08 giờ 30.
  2. Đại lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng Giáo xứ, sẽ cử hành vào lúc 17 giờ ngày 03/12/2019. Chương trình chi tiết đã niên yết tại bảng thông báo cuối nhà thờ xin anh chị em theo dõi và đi tham dự đông đủ, đúng giờ.
  3. Hôm nay có Quí Sơ Dòng Thánh Phaolô đến bán rượu nho do chính các sơ làm để gây quỹ giúp trẻ em nghèo và quí thầy Dòng Tên đến bán sách và các vật phẩm công giáo gây quỹ giúp người nghèo. Xin anh chị em quảng đại ủng hộ quí sơ, quí thầy.

Văn Phòng Giáo Xứ

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close