01:04 ,Chủ Nhật, 24 Tháng Một, 2021

Thông Báo: Gợi ý cử hành Phụng Vụ cho Chúa Nhật XIII Thường niên – A.

Chiều Chúa nhật 28/6/2020, vẫn cử hành lễ Chúa nhật XIII Thường niên chứ không dâng lễ Vọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ, vì luôn dành ưu tiên cho thánh lễ phải giữ theo luật buộc, tức ngày Chúa nhật.

Xin xem tài liệu liên quan ( file đính kèm) được trích dịch từ Notitiae 20 (1984-1985), trang 603-605. Theo đó, giải pháp đề nghị ở số II. 3 (Lễ Thánh Gioan Tẩy giả năm 1985) tương tự trường hợp lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ của năm nay.

LỊCH PHỤNG VỤ MỞ RỘNG-Notitiae 20

Bài mới