03:14 ,Thứ Năm, 20 Tháng Một, 2022

ÁO GIÁP CHỐNG NẠN

Câu hỏi:
Làm sao để giúp các bạn trẻ, đặc biệt là giới sinh viên, tránh xa các tệ nạn xã hội?
Trả lời:

Giuse Lê Đắc Thắng SJ

Bài mới