11:38 ,Thứ Sáu, 5 Tháng Ba, 2021

THÁNH LỄ MÙNG HAI CHÚC THỌ CÁC VỊ NIÊN TRƯỞNG

Giáo hội Công Giáo Việt Nam dành ngày Mùng Hai Tết cho việc kính nhớ ông bà tổ tiên. Tại giáo xứ Phú Trung, Thánh lễ chiều bao giờ cũng gồm hai phần. Phần đầu là nghi thức cầu nguyện cho tiên nhân – những người đã ra đi trước – tại Từ đường. Phần thứ hai là Thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên, cùng với việc chúc thọ các vị cao niên trong giáo xứ.

Bài mới