Lời Chúa mỗi ngày

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 18 Thường niên A

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Phúc Âm Mt 14, 13-21
“Mọi người đều ăn no”

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close