Tin Giáo PhậnVideo clip

TGPSG: Thánh Lễ Chúa Nhật 18 TN – A ( Anh Ngữ )

TGPSG | 18th Sunday in Ordinary Time | English mass | Aug 2nd, 2020 (Live)

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close