02:33 ,Thứ Tư, 20 Tháng Một, 2021
Tags Phát tiển

Tag: phát tiển

Hình thành giáo xứ – hình ảnh sinh hoạt

Năm 1973, Tòa Giám mục Tổng Giáo phận Sàigòn giao cho giáo xứ Phú Trung, đại diện pháp nhân là cha Phanxicô Ass. Lê...

Thuở sơ khai – hình ảnh sinh hoạt mục vụ

    Linh mục coi sóc đầu tiên Thuở ban đầu Giáo điểm Truyền giáo Phú Trung

Linh mục coi sóc đầu tiên

Linh mục coi sóc đầu tiên 09/05/1972 Cha Phanxico Assidi Lê Quang Đăng lãnh nhận thánh chức Linh mục ngày 29-4-1969 tại Nhà thờ Chánh...

Thuở ban đầu Giáo điểm Truyền giáo Phú Trung

Giáo điểm Phú Trung hình và phát triển Bối cảnh lịch sử Mùa Xuân Mậu Thân đến Mùa Hè đỏ lửa năm 1968, chiến tranh bùng...

Most Read