Suy niệm lời chúaTổ Chức Giáo Xứ

Suy Niệm Thứ Tư Tuần 2 Mùa Vọng – Mt 11,28-30

KHIÊM NHƯỜNG ĐÓN NHẬN SỰ ÊM ÁI, BÌNH AN

Khiêm nhường, hiền lành luôn biểu lộ đức tính yêu thương tha nhân, đem lại những điều hòa hợp, hợp nhất với mọi người trong cuộc sống. Chúa Giêsu luôn sống hiền lành và khiêm nhường, Chúa muốn con người thoát khỏi gánh nặng lề luật, hình thức đang đè nặng trên vai mình và người khác. Chúa Giêsu luôn yêu thương, cảm thông với cuộc sống con người. Ngài hóa thân làm người trong đời sống khiêm nhường, hạ mình đến cứu độ trần gian, và kêu gọi những ai mang nỗi khó nhọc và gánh nặng của kiếp sống nhân sinh là hãy đến với Ngài, để được êm ái, nhẹ nhàng và bình an. Chúa muốn mọi người thoát khỏi kiếp sống áp đặt, kềm kẹp của thói áp đặt giả hình lên cuộc sống tha nhân như những người Pharisiêu, Biệt Phái vụ luật, giả hình. Chúa muốn kiện toàn lề luật để giải phóng con người và được tuân giữ trong chân lý sự thật. Lề luật giúp cho con người muốn đạt tới vinh quang phải trải qua khổ nhọc, đau khổ của cuộc sống thì người ta mới đạt được tâm hồn êm ái, nhẹ nhàng và bình an, vinh quang nơi Thiên Chúa qua ơn cứu độ được trao ban. 

Mùa vọng giúp chúng ta luôn mong đợi, cậy trông vào Đấng Cứu Thế, nhận ra được Ngài đang an ủi, nâng đỡ tâm hồn mình trong mọi khó khăn cuộc sống. Từ đó, chúng ta được mời gọi biết chia sẻ cảm thông với người khác, biết sống khiêm nhường, sẵn sàng, hy sinh tể hiện lòng yêu thương, dấn thân, phục vụ tha nhân mỗi ngày.

Lm. Martinô Trần Đình Khiêm Ái

 

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close