Suy niệm lời chúa

Suy Niệm Thứ 3 Tuân I TN

Dân chúng trong Hội Đường rất cảm phục khi nghe những lời Chúa Giêsu giảng dạy. Họ còn cảm phục hơn nữa vì đã chứng kiến những phép lạ, việc làm của Chúa dành cho tha nhân.  Bởi vì, Người giảng dạy bằng sự tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Gíao huấn của Người đưa con người vào con đường giải thoát, thể hiện việc loan báo tin mừng cứu độ dành cho những người nghèo khó, đau khổ đang bị bỏ rơi bên ngoài xã hội.

Các Phép lạ Chúa làm chứng minh cho người ta thấy Người   chính là Thiên Chúa đến để thống trị các thân ô uế, tà thần đang thống trí tâm hồn con người. Vì thế, dân chúng nghe lời Chúa dạy, chúng kiến các việc Chúa là để hiểu được ý nghĩa sâu sắc nơi tâm hồn và giáo lý Chúa dạy khác xa những lời giảng dạy của các kinh sư thời đó.

Ngày nay, Chúa mời gọi chúng ta là những người loan báo Tin Mừng luôn cần ý thức là sống làm gương sáng đời sống đạo đức của mình các xác tín vào Chúa: Sống điều chúng ta nói là sống trung thực, không gian dối, biết yêu thương nhau, giúp đỡ nhau là điều chúng ta làm để chế ngự tật xấu đang thong trị tâm hồn chúng ta. Đó là cách chúng ta loan báo tin mừng Đức Kitô cho mọi người.

Lm. Martinô Trần Đình Khiêm Ái

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close