09:31 ,Thứ Ba, 19 Tháng Một, 2021
Trang chủ Phụng vụ Lời nguyện chung

Lời nguyện chung

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – A

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN – A ( Lễ Cộng Đoàn) Chủ tế: Anh chị em thân mến Thiên Chúa là Cha giàu lòng...

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT 23 TN – A

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT 23 TN – A (Lễ Cộng đoàn) Chủ sự: Anh chị em thân mến Chúa Giêsu dạy chúng ta phải luôn biết sống...

CÁC LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT 22 TN – A

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT 22 TN – A (Dành cho Cộng đoàn) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Quyết tâm vác thập giá mình mà...

Các Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXI TN Năm A

Lời Nguyện Tín Hữu Chúa Nhật XXI TN Năm A ( Cộng Đoàn) Chủ sự : Anh chị em thân mến. Hội Thánh được Chúa Giêsu thiết lập...

CÁC LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT 20 TN – A

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT 20 TN – A (Cộng đoàn) Chủ sự: Anh chị em thân mến. Đức tin mà chúng ta có được hôm nay, là...

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật 18 TN – A

LỜI NGUYỆN CHUNG LỄ CỘNG ĐOÀN  Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha giàu lòng yêu thương, luôn nhân từ và thương...

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật 17 TN – A

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN  - A Chủ tế: Anh chị em thân mến. Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta sự không...

CÁC LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN -A

LỜI NGUYỆN CHUNG - CHÚA NHẬT 13 TN A Chủ tế: Anh chị em thân mến! Từ bỏ chính mình là để sống cho Chúa...

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA CHAY NĂM A

Tải File Word ở đây ⇓ CÁC LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - A.Docx Lm. Martinô

CÁC LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A

Tải File Word tại đây ⇓ CÁC LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT I MC A .docx Lm. Martinô

Most Read