06:06 ,Thứ Năm, 16 Tháng Chín, 2021

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 18 Thường niên A

Thánh Kinh bằng tiếng Việt

Phúc Âm Mt 14, 13-21
“Mọi người đều ăn no”

Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Bài mới