04:24 ,Thứ Năm, 21 Tháng Một, 2021
Trang chủ Phụng vụ Lời Chúa mỗi ngày

Lời Chúa mỗi ngày

Thánh Kinh bằng hình: Chúa nhật 18 Thường niên A

Thánh Kinh bằng tiếng Việt Phúc Âm Mt 14, 13-21 “Mọi người đều ăn no” Thánh Kinh bằng tiếng Anh

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

01/08/2020 Thứ Bảy XVII Thường Niên Năm Chẵn BÀI ĐỌC I: Gr 26, 11-16. 24 “Thật Chúa đã sai tôi đến nói với các ngươi những lời đó”. Trích...

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

NĂM PHỤNG VỤ 2019 – 2020 26/07/2020 – CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN BÀI ĐỌC I: 1 V 3, 5. 7-12 “Xin ban cho tôi tớ Chúa...

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần 16 tháng 7.2020

19/07/2020 Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên Năm A BÀI ĐỌC I: Kn 12, 13. 16-19 “Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở...

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

12/07/2020 – CHÚA NHẬT XV TN BÀI ĐỌC I: Is 55, 10-11 “Chúng làm cho đất phì nhiêu”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây Chúa phán: “Như mưa...

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN – NĂM A

05/07/2020 – CHÚA NHẬT XIV TN BÀI ĐỌC I: Dcr 9, 9-10 “Này vua ngươi khiêm tốn đến với ngươi”. Trích sách Tiên tri Dacaria. Đây Chúa phán:...

[Phút cầu nguyện] Xin cho con biết lắng nghe

Trong thế giới hiện đại hôm nay, những thanh âm ồn ào và vòng xoáy cuộc đời với những lo toan cơm-áo-gạo-tiền, những mưu...

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

28/06/2020 – CHÚA NHẬT XIII TN BÀI ĐỌC I: 2 V 4, 8-11. 14-16a “Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa”. Trích...

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN – NĂM A

NĂM PHỤNG VỤ 2019 – 2020 21/06/2020 – CHÚA NHẬT XII TN BÀI ĐỌC I: Gr 20, 10-13 “Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh...

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN V MÙA CHAY – NĂM A

29/03/2020 Chúa Nhật V Mùa Chay Năm A BÀI ĐỌC I: Ed 37, 12-14 “Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta, và các ngươi sẽ được sống”. Trích sách...

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN IV MÙA CHAY – NĂM A

22/03/2020 Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a “Đavit được xức dầu làm vua Israel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những...

BẢN VĂN BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ TUẦN III MÙA CHAY – NĂM A

15/03/2020 Chúa Nhật III Mùa Chay Năm A BÀI ĐỌC I: Xh 17, 3-7 “Xin cho chúng tôi nước để chúng tôi uống”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, dân...

Most Read