01:51 ,Thứ Bảy, 6 Tháng Ba, 2021

Các thánh

Chân phước James Miller, một cuộc đời dành cho giới trẻ và dân nghèo

Thứ Bảy ngày 07/12/2019, thầy James Miller dòng Lasan, bị sát hại tại Guatemala 36 năm trước, đã được phong chân phước tại nơi...

Thánh Martinô (03/11)

Ngày 03 tháng 11 THÁNH MARTINÔ PORRES Ngày 06 tháng 5 năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã long trọng suy tôn lên đài vinh...

HẠNH CÁC THÁNH THEO NĂM PHỤNG VỤ

HẠNH CÁC THÁNH THEO NĂM PHỤNG VỤ Khải Huyền 7, 9-14 do linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT, Ðàlạt phụ trách THÁNG 12 Ngày...

Most Read