04:23 ,Thứ Năm, 21 Tháng Một, 2021
Trang chủ Các nghi thức Cẩm nang về các Á Bí Tích

Cẩm nang về các Á Bí Tích

Xét mình Mùa Vọng: Tỉnh thức trước nhiếu lối sống nguy hiểm

Để sống niềm hy vọng vào Thiên Chúa và gieo niềm hy vọng cho mọi người, đòi tôi phải luôn tỉnh thức trước cuộc...

Giải đáp một số thắc mắc về Ân Xá

MỘT SỐ THẮC MẮC 1. H: Ai có quyền ban Ân Xá? Đ: Ngoài thẩm quyền tối cao của Giáo hội, chỉ những ai được Luật ban...

Bản hướng dẫn xét mình và cách thức xưng tội

Trong tâm tình cầu nguyện, hãy xem xét lại tất cả những hành vi của mình dưới ánh sáng của Mười Điều Răn và...

CÁC NGHI THỨC BÍ TÍCH VÀ Á BÍ TÍCH

Nghi Thức Rửa Tội Trẻ Em Nghi Thức Ðón Tiếp Nên hết sức liệu để cử hành nghi lễ Rửa Tội vào Chúa Nhật...

Most Read