10:50 ,Thứ Bảy, 16 Tháng Một, 2021
Trang chủ Phụng vụ Các nghi thức

Các nghi thức

Quan Điểm Của Thần Học Gia Joseph Ratzinger Về Cải Cách Phụng Vụ Sau Công Đồng Vatican II

Văn kiện đầu tiên của Công đồng Vatican II là Hiến chế về Phụng vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium). Trong đó, ngay từ số đầu,...

Hướng Dẫn Thực Hành Phụng Vụ

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHỤNG VỤ (SỨ VỤ THẦY PHÓ TẾ) GUIDA PRATICA alla LITURGIA (Il Ministero del Diacono) ANCORA Quý thầy thân mến, Thánh Công Đồng Vaticanô II dạy về sự...

Một số vấn đề cần lưu ý liên quan đến Phụng vụ Thánh lễ

WHĐ (12-06-2020) – Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, đã nhắc nhở về tầm quan trọng của bí tích...

Lịch sử việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa

Tháng 6, Hội Thánh dành riêng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong suốt tháng 6 này, theo truyền thống đạo đức của người Công...

FABC: Hướng dẫn cầu nguyện trong Tuần Laudato Sí (16-24/05/2020)

Caritas Việt Nam chuyễn ngữ từ FABC Laudato Si Week Booklet WHĐ, 19-05-2020 – Chúng ta đang sống qua những biến cố mang tính định hình lịch...

Một điển hình tham dự Thánh Lễ trong những ngày tới

Với nhận định: đóng cửa thì đơn giản, mở cửa lại cần có suy nghĩ và hiểu biết, tờ Denver Catholic trình bầy viễn...

Tìm hiểu Ơn Toàn Xá trong mùa đại dịch Covid -19

Nhằm giúp các tín hữu chưa hiểu rõ hoặc chưa để ý đến ân xá và việc lãnh nhận ơn toàn xá trong mùa...

Sắc lệnh về Thánh lễ trong thời gian đại dịch

BỘ PHỤNG TỰ VÀ KỶ LUẬT CÁC BÍ TÍCH Số 156/20 SẮC LỆNH về Thánh lễ trong thời gian đại dịch Bạn không sợ cơn dịch bệnh hoành hành...

Phụng vụ Tuần Thánh: Cơ Cấu và Ý nghĩa các Nghi Thức

Tuần Thánh được các giáo phụ gọi là tuần trọng nhất trong Năm Phụng vụ, tuần Mẹ của các tuần lễ. Trong Tuần Thánh...

Toàn Văn Sắc Lệnh Của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích Trong Thời Điểm Đại Dịch COVID-19

Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích Số 153/20 Sắc lệnh trong thời điểm đại dịch COVID-19 Trong thời khắc khó khăn mà chúng ta đang...

Thông cáo của Bộ Phụng Thờ Thiên Chúa và Kỷ Luật Bí Tích về việc cử hành Tam Nhật Phục Sinh thời COVID-19

Theo tin CNA ngày 20 tháng 3, 2020, Bộ Phụng Phụng Thờ Thiên Chúa và Kỷ Luật Bí Tích vừa ban hành các hướng...

Most Read