07:55 ,Thứ Ba, 2 Tháng Ba, 2021

Phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên Tại Hội Nghị Thường Niên 2020 HĐGMVN

WHĐ (14.10.2020) – Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên – Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời phỏng vấn về:

– Những nét chính yếu về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị thường niên 2020

– Mối ưu tư của HĐGMVN về Giới trẻ

– Đại hội Giới trẻ của Giáo tỉnh Hà Nội năm 2020

Bài mới