04:22 ,Thứ Sáu, 7 Tháng Năm, 2021

Phái đoàn Gp. Mỹ Tho mừng bổn mạng Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

(WGPMT) Ngày 22.06.2020, Phái đoàn Giáo phận Mỹ Tho đã đến nơi ở của Đức Hồng Y, số 6 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.HCM để thăm và mừng bổn mạng Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn.


Bài mới