THÔNG BÁOTIN GIÁO XỨ

Mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm, Bổn mạng hội hiền mẫu

Thánh lễ mừng kính Đức Trinh nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bổn mạng hội Các bà mẹ Công giáo Phú trung, được long trọng cử hành vào lúc 17g30 thứ Hai vừa qua (9.12.2019), do cha chính xứ chủ tế và giảng lễ, các cha phó đồng tế.

Trong bài giảng, cha chủ tế đã giúp cộng đoàn hiểu được ý nghĩa của việc mừng kính tước hiệu cao quý Vô Nhiễm Nguyên Tội (VNNT) của Đức Maria thông qua 3 bài trích Sách Thánh mà Hội Thánh tuyên đọc hôm nay.

Trước hết chúng ta nên biết rằng ngày lễ này biểu dương hồng ân của Thiên Chúa trong công trình cứu độ con người, mà người đầu tiên được nhận lãnh là Đức Maria, và đề cao sự cộng tác của con người, khởi sự với lời “Xin vâng” của Mẹ.

Ơn VNNT cho ta thấy lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, hé lộ qua bài đọc 1 trích sách Sáng Thế 3, 9-15,20. Con người phản nghịch lại Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không xử họ vĩnh viễn xa cách Người, không cắt đứt họ đời đời khỏi nguồn ân sủng, mà lại hứa ban Ơn Cứu Độ cho họ. Mẹ Maria được ơn VNNT nghĩa là Mẹ không bị cắt khỏi nguồn ân sủng, nhưng Mẹ “đầy ân sủng” và có “Đức Chúa ở cùng” (Lc, 1, 28). Nơi Mẹ, Ơn Cứu Độ bắt đầu đơm hoa kết trái.

Lòng thương xót, lòng quảng đại của Thiên Chúa không chỉ dừng lại nơi việc gìn giữ Đức Maria khỏi Tội Tổ tông qua việc bao bọc Mẹ trong ân sủng của Người mà thôi, nhưng cũng ban cho tất cả mọi người nhờ lễ hy tế và sự phục sinh của Đức Ki-tô, như bài đọc 2 trích thư gửi tín hữu Ê-phê-sô 1, 3-6,11-12.

Bài Phúc Âm Luca 1, 26-38 trình thuật về sự kiện Đức Maria được truyền tin cho thấy Mẹ vâng nghe theo ý Thiên Chúa, sẵn lòng để cho Thiên Chúa sử dụng trong chương trình Cứu độ như thế nào. Để từ đó, “trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Thiên Chúa đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần”, đã cho ta “trở nên tinh tuyền thánh thiện”, và trở nên “cơ nghiệp riêng” của Người (Ep 1, 3-6, 11-12).

Cha cũng nhắn nhủ những người đã nhận Đức Mẹ VNNT làm Bổn mạng, cách riêng các hội viên CBMCG PT, noi gương Đức Maria sống vâng phục, tín thác và giữ đời sống tinh tuyền. Với CBMCG, các bà cần cố gắng sống xứng đáng tư cách hiền mẫu đối với con cái và phu quân.

Sau bài giảng của cha xứ là nghi thức gia nhập hội của 5 hội viên mới và nghi thức tuyên hứa của tân ban chấp hành hội CBMCG Phú Trung.

Thánh lễ tiếp tục như thường lệ và kết thúc trong bài ca Mẹ Tuyệt Mỹ của lm. nhạc sư Kim Long.

Show More

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Related Articles

Back to top button
Close