12:59 ,Chủ Nhật, 24 Tháng Một, 2021

Mừng Bổn mạng giáo khu 3 và cha phó Gioan Baotixita

Thánh lễ kính sinh nhật thánh Gioan Tiền Hô, mừng Bổn mạng giáo khu 3, cha phó GB Lê Quốc Đạt được cử hành vào lúc 18g ngày 24.6.2020. Cha Gioan chủ tế và cha xứ giảng lễ.

Trong bài giảng, cha xứ nhắc nhở rằng Thiên Chúa yêu thương tạo dựng con người theo hình ảnh của Người, nên tất cả mọi người đều có một giá trị quan trọng. Mỗi người là một cá vị duy nhất, có 1 không 2. Giáo hội luôn luôn phản đối tệ nạn phân biệt chủng tộc, đòi hỏi sự bình đẳng cho mọi người, và đem ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người, qua mọi thời đại bất luận họ là ai, thuộc chủng tộc nào, miễn là họ tin vào Đức Ki-tô và đón nhận Ngài.

Các bản văn Kinh Thánh hôm nay giúp ta khám phá cuộc đời của mỗi người huyền nhiệm như thế nào và cao như thế nào trước mặt Thiên Chúa, nhất là qua trình thuật trẻ Gioan được sinh ra và được đặt tên. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nhân, xin cho mọi người biết sống đúng phẩm giá của mình, và trong ơn gọi, trong bậc sống của mình, biết sống và phát triển ơn gọi ấy theo đúng Thánh ‎ của Chúa, vì tất cả đều thuộc về Chúa, đều được Chúa “tuyển chọn cách kỳ diệu lớn lao”.

Bài mới