Linh mục

Quý linh mục đang mục vụ tại giáo xứ

I/ Linh mục chánh xứ

Cha Giuse Maria LÊ QUỐC THĂNG

Sinh năm: 1966
– 30-6-2001: Thụ phong linh mục
– 2001 – 2005: Phó xứ Sao Mai
– 03-6-2005: đến nay: Chánh xứ Phú Trung
– 01-5-2011: Trưởng ban Công lý Hòa bình Tổng Giáo phận Sài Gòn
– 01-3-2012: Tổng thư ký Ủy ban Công lý Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

II/ Linh mục phó xứ 

Cha Gioan Baotixita LÊ QUỐC ĐẠT

– Sinh năm : 1978
– 30-5-2015: Thụ phong linh mục
– 01-7-2015: Phó xứ Tân Sa Châu – Giáo hạt Chí Hoà
– 16 -7-2016: Phó xứ Phú Trung – Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Cha Martino Trần Đình Khiêm Ái

– Sinh năm : 1975
– 23-11-2013: Thụ phong linh mục
– 01-01-2013: Phó xứ Bình Thuận – Giáo hạt Tân Sơn Nhì
– 25-07- 2016 : Phó xứ  Hà Đông – Giáo hạt Xóm Mới
– 29-09 -2019: Phó xứ Phú Trung – Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Show More
Back to top button
Close